UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
POSADZEK BETONOWYCH.

 

1. WPROWADZENIE.

Posadzki wykonane wg technologii TAGRA-MATRIX, utwardzone materiałami COBET i CB 2000 są twarde, niepylące, szczelne, o porach zamkniętych oraz posiadają woskopodobny połysk, jednakże powierzchnia ich nie jest śliska. Czyszczenie mechaniczne posadzek można rozpocząć po minimum czterech tygodniach od ich wykonania. Poniższe wskazówki dotyczą nawierzchni przemysłowych w magazynach, halach przemysłowych i domach handlowych o dużym natężeniu ruchu pieszych i wózków widłowych.

2. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ZANIECZYSZCZEŃ

W obiektach handlowych i magazynowych zabrudzenia są wynikiem:

– drobin piasku i gliny nanoszonych przez klientów,
– rozsypania lub wylania towaru z uszkodzonych opakowań,
– ścierania się ogumienia kół wózków,
– wycieku oleju z przekładni jezdnych wózków,
– osiadania kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

W związku z tym należy ograniczyć zabrudzenia poprzez eliminowanie źródeł ich powstawania. Powinno się:

– wejścia i wyjścia oraz bramy wjazdowe zaopatrzyć w odpowiednie wycieraczki,
zależnie od przeznaczenia obiektu,
– rozsypany lub rozlany towar należy natychmiast usuwać, w razie konieczności zmyć
wodą z detergentem,
– unikać ostrych zwrotów i hamowań poruszających się wózków,
– pojazdy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, nie dopuszczając w ten sposób do
powstawania wycieków oleju,
– unikać pozostawiania otwartych bram i drzwi,
– systematycznie oczyszczać filtry urządzeń klimatyzacyjnych i wymiany powietrza.

3. CZYSZCZENIE PRZY POMOCY ZAMIATAREK MECHANICZNYCH

W przypadku zastosowania zamiatarek mechanicznych (duże powierzchnie) należy zwrócić szczególną uwagę na twardość (sztywność) szczotek i walców czyszczących. Niedopuszczalne jest stosowanie twardych szczotek przeznaczonych do maszyn szorujących.

Maszyny zamiatające i zamiatająco – odsysające.
Do czyszczenia dużych powierzchni posadzek zaleca się stosowanie zamiatarek z miękkimi szczotkami lub walcami.

4. CODZIENNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

W zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni posadzkę należy dokładnie odkurzać odkurzaczem lub mopem do zamiatania. Do zmywania stosować roztwór ogólnodostępnych detergentów, np. łagodne mydło w płynie. Sporządzić roztwór myjący (w zależności od typu zabrudzenia) i nanieść go za pomocą mopa na powierzchnię. Używać szorowarki z miękką szczotką, bez obciążania tarczy czyszczącej. Zebrać brudną wodę przy pomocy odkurzacza. 
Pozostawić posadzkę do całkowitego wyschnięcia. Nie chodzić po mokrej powierzchni, gdyż mogą pozostać brudne ślady.
Posadzkę można froterować polerką wysokoobrotową z poduszką na bazie gąbki lub filcu. Polerowanie poprawia wygląd powierzchni. Powyższe wskazówki dotyczą posadzek codziennie intensywnie użytkowanych. W przypadku małych obciążeń użytkowych powyższa procedura, zależnie od potrzeb, może ulec uproszczeniu.

5. KONSERWACJA

Zabieg odnawiania warstwy konserwującej należy powtarzać co 2 do 3 miesiące – w zależności intensywności użytkowania posadzki. Przed pierwszą konserwacją należy umyć posadzkę zgodnie z punktem 3.

Do zabezpieczenia posadzki przed nadmiernym zużyciem na skutek eksploatacji zaleca się stosowanie środków konserwujących na bazie polimerów, żywic oraz wosków.

6. UWAGI

Należy pamiętać, że od prawidłowej konserwacji zależy w dużym stopniu trwałość nawierzchni posadzki oraz szybkość jej degradacji.

© 2018. Tagra-Matrix Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań POLAND

Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności