Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej zamieszczamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzibą w 61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanym RODO.
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy, w tym do:
  1. zrealizowania umowy zakupu,
  2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 4. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu usług informatycznych oraz firmom transportowym, a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Jako Administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do ich poprawiania, uzupełniania,

– prawo do ograniczenia przetwarzania, 

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia.

 

 1. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

© 2018. Tagra-Matrix Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań POLAND

Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności