Dlaczego należy utwardzać powierzchnie posadzek posypką COBET i CB-2000 ?

Opis problemu:

Wiele „oszczędnie” wykonywanych posadzek jest kłopotliwych w użytkowaniu, ponieważ beton bez utwardzenia powierzchniowego łatwo pyli się, kruszy i brudzi.
Dlaczego tak dużo posadzek wykonanych z dobrego betonu ma słabą warstwę powierzchniową?
Tak się dzieje, ponieważ świeży beton jest jednolitą masą złożoną z kruszywa, cementu i wody. Musi upłynąć określona ilość czasu zanim cement i woda przereagują odpowiednio aby związać i stworzyć stwardniały beton. W tym czasie cement i kruszywo są częściowo zawieszone w wodzie.
Ponieważ cement i kruszywo są cięższe niż woda, mają tendencję do opadania w dół. W tym samym czasie woda oraz drobne frakcje przemieszczają się w górę i pojawiają na powierzchni.
Na powierzchni jest więcej wody i drobnych frakcji niż w dolnych partiach betonu. Ta cienka biała powłoka na powierzchni posadzki to najsłabszy, najbardziej przepuszczalny i najmniej wytrzymały materiał znajduje się dokładnie tam, gdzie jest potrzebny beton o najwyższej wytrzymałości, nieprzepuszczalny, najbardziej odporny na ścieranie.
Zacieranie i gładzenie takiego betonu spowoduje dalsze zmniejszenie jego wytrzymałości i odporności na zużycie.
Takie posadzki oprócz pylistości i kurzenia powodują także inne problemy dla użytkownika.
Chemikalia, tłuszcze i inne substancje organiczne (smary, olej z wózków widłowych) łatwo wnikają w porowatą powierzchnię posadzki sprzyjając rozwojowi korozji zarówno betonu, jak i zbrojenia. Powodują również powstanie trudnych do usunięcia plam i wykwitów.

Jak zaprojektować lepszą posadzkę ?

Można łatwo uniknąć wszystkich wyżej wymienionych problemów projektując i wykonując w sposób relatywnie tani kilkumilimetrowej grubości, trudnościeralną, szczelną warstwę wykańczającą związaną integralnie z betonem nowej posadzki.
Warstwę trudnościeralną stanowić może posypka MFC COBET i utwardzacz betonu CB 2000. Więcej informacji na temat utwardzaczy znajdziecie Państwo w naszej ofercie dla wykonawców posadzek.
Posadzki powierzchniowo utwardzane znakomicie spisują się w obiektach przemysłowych, halach magazynowych i supermarketach od kilkudziesięciu już lat.

Korzyści dla inwestora (właściciela obiektu), po zastosowaniu materiałów utwardzających:

wysokie walory użytkowe posadzki
– wykonanie niepylistej posadzki – odporność na ścieranie jest większa o kilkaset procent od posadzki
bez utwardzenia.
Obrazuje to przykładowo pomiar utraty wysokoci próbki na tarczy Boehmego

Beton utwardzony
suchymi posypkami
 COBET 115 COBET 120
Utrata wysokości próbki w mm po 2850 obrotach stalowych kół ścierających

0,8

0,7

 

   – zdecydowanie większa odporność na udary i lokalne naciski – posypki powodują wzrost o
kilkadziesiąt procent wytrzymałości warstwy wierzchniej na ściskanie i zginanie,
– łatwość utrzymania posadzki w czystości, mniej plam na posadzce; powierzchnia posadzki jest
bardziej szczelna i przez to ma podwyższoną odporność na wnikanie chemikaliów,
– większe bezpieczeństwo podczas eksploatacji, posadzka jest mniej śliska w porównaniu do
posadzek malowanych,
– zwiększona odporność betonu i zbrojenia na korozję (utrudnione wnikanie substancji agresywnych),
– posadzka jest gładka, równa, mniej się brudzi,
– wysoka trwałość posadzki.wysokie walory estetyczne
– możliwość wyboru różnych wariantów kolorystycznych wynikających z koloru COBETU (jasny szary,
zielony, czerwony, ciemnoszary),
– jednolita barwa posadzki,
– lepsze doświetlenie hali – przy wyborze jasnoszarego koloru.niskie koszty w porównaniu do osiąganych korzyści
– utwardzenie posadzek zwiększa jej koszty tylko o kilka do kilkunastu procent (zależy to od kosztów
samej płyty betonowej), a zdecydowanie poprawia jej walory użytkowe i jakość,

racjonalne rozwiązanie ekonomiczne
– znacznie niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do posadzek malowanych lub pokrytych
powłokami żywicznymi lub płytkami gresowymi

gwarancja dobrego wykonania
– ważnym jest aby przy wyborze wykonawcy wybierać doświadczonego, posiadającego odpowiedni
sprzęt (np. listwy wibracyjne i zacieraczki do betonu firmy BARTELL, BARIKELL) oraz referencje, 
proszę zapoznać się z technologią wykonywania posadzek wg systemu TAGRA-MATRIX.

skrócenie okresu inwestycji
– doświadczone firmy dysponujące odpowiednim sprzętem są w stanie wykonać, 1000 do 2000 m2
posadzek dziennie,

utwardzenie jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym w porównaniu do stosowania żywic czy farb

pewność jakości
 
– proponowane ulepszenie posadzek poprzez utwardzenie jej wierzchniej warstwy zostało już
zastosowane na wielu milionach m2.

© 2018. Tagra-Matrix Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań POLAND

Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności