Środek do pielęgnacji powierzchni posadzek betonowych.

Producent CHEMIA BUDOWLANA 2000
Opakowania beczki 120 kg lub mniejsze hoboki 30 kg.
Zużycie Wydajność środka zależy od sposobu zatarcia betonu oraz od rodzaju zastosowanego utwardzenia powierzchniowego i waha się w granicach od 5 do 12 m2 z 1 litra
Magazynowanie 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach o 
temperaturze powyżej +5oC
Warunki płatności do uzgodnienia
Termin realizacji do 3 dni

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

    TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.

OPIS PRODUKTU

CHEMEXIL jest roztworem polimerowym żywic akrylowych, który wnika w powierzchnie betonowe pielęgnując je, konserwując i wzmacniając.
CHEMEXIL tworzy trwałą warstwę zabezpieczającą posadzkę przed pyleniem.
Nie powoduje powstawania na betonie żadnych wykwitów ani przebarwień.

Zasadnicze kierunki zastosowania środka CHEMEXIL

– przy układaniu mieszanki betonowej:
” zapewnia prawidłową pielęgnację
– w stadium eksploatacji:
” zapobiega pyleniu
” zwiększa odporność na ścieranie
” uszczelnia powierzchnie zwiększając odporność na penetrację olejów
” podnosi wodoszczelność i mrozoodporność

ATESTY

Państwowego Zakładu Higieny :    HK/B/0082/01/2009
Aprobata Techniczna ITB:        AT-15-6498/2010

ZAKRES STOSOWANIA

Posadzki betonowe w halach magazynowych i produkcyjnych oraz betonowe nawierzchnie dróg i placów postojowych.
W Polsce najlepsze wyniki osiąga się na betonie klasy co najmniej B20, zatartym mechanicznie na gładko. CHEMEXIL nie koliduje z zastosowanym utwardzaczem proszkowym (toppingiem), np. MFC COBET, KORUND, itp. – poza dalszym wzmocnieniem warstwy powierzchniowej CHEMEXIL zapewnia niepylistość i połysk.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nie zaleca się stosowania preparatu CHEMEXIL w następujących sytuacjach:

  • na powierzchniach betonowych pierwotnie pokrytych środkami utrudniającymi wnikanie preparatu CHEMEXIL, do momentu ich usunięcia (środkami chemicznymi lub mechanicznie),
  • do betonów niskiej jakości (klasa poniżej B20), betonów lekkich lub innych materiałów porowatych – zastosowanie nie gwarantuje uzyskania efektów estetycznych, a zużycie preparatu CHEMEXIL, ze względu na dużą porowatość może znacznie wzrosnąć.

NAKŁADANIE

Przygotowanie powierzchni
Świeżo ułożony beton nie wymaga żadnych dodatkowych przygotowań przed nałożeniem preparatu CHEMEXIL. Przed nałożeniem na istniejący beton należy upewnić się, że zostały z niego usunięte wszystkie zanieczyszczenia i powłoki mogące hamować penetrację preparatu.
Instrukcja nakładania
CHEMEXIL powinien być natryśnięty na beton po zakończeniu operacji wykończeniowych lub na istniejącą niezaimpregnowaną dotychczas powierzchnię betonową, przy użyciu niskociśnieniowego aparatu natryskowego lub natryskiwacza spalinowego.
Ważne jest, aby CHEMEXIL był zastosowany na całej powierzchni, gdy tylko beton zaczyna lekko przesychać, ale przed wystąpieniem pęknięć włosowatych i pęknięć termicznych.
Przy nakładaniu na świeży beton oprócz wzmocnienia i uszczelnienia uzyskuje się dodatkowo efekt pielęgnacji dzięki zahamowaniu procesu nadmiernego odparowania wody.
Z powierzchni betonowej powinna być usunięta woda oraz ewentualne zanieczyszczenia, przed rozpoczęciem nakładania CHEMEXILU.
W przypadku nakładania preparatu w wysokich temperaturach, beczki należy magazynować w chłodnym miejscu.
Nałożenie jednej warstwy jest zwykle wystarczające do zabezpieczenia betonu przed odparowaniem wilgoci oraz do zapewnienia niepylistości powierzchni.Nadmiar preparatu CHEMEXIL, który nie penetruje w głąb betonu stworzy lśniącą warstewkę, która stopniowo będzie usuwana z powierzchni w trakcie eksploatacji posadzki.Ze względu na swoje cechy penetracyjne, CHEMEXIL utwardza górną warstwę posadzki betonowej. Jest to niewątpliwa zaleta w porównaniu z innymi materiałami, które tworzą tylko powłokę na powierzchni.CHEMEXIL zabezpiecza posadzkę przed wsiąkaniem wody, olejów i innych substancji chemicznych. Pomimo tego substancje te powinny być każdorazowo niezwłocznie usuwane z powierzchni, aby zapobiec możliwemu powstawaniu plam.Po nałożeniu preparatu powierzchnia staje się sucha po około 2 – 4 godzinach przy temperaturze 20° C.Całkowity czas wysychania wynosi 24 godziny (przy temp. 20° C).
Nakładanie innych, dodatkowych powłok
Po zastosowaniu preparatu CHEMEXIL można nakładać następne ewentualne warstwy akrylu, epoksydu lub lakieru – po minimum 7 dniach. 
Przed nałożeniem następnej powłoki nadmiar preparatu CHEMEXIL powinien zostać usunięty mechanicznie. 
Przed nałożeniem innych powłok zaleca się przeprowadzenie próby przyczepności na mniejszej powierzchni.
Czyszczenie narzędzi
Każdorazowo po zastosowaniu preparatu CHEMEXIL należy wypłukać natryskiwacz wodą lub wodą z detergentem. Nie wolno stosować natryskiwaczy, które wcześniej były używane do nakładania silikonów lub olejów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Działanie zamykające: 75 % przy wydajności 6 m2/l (beton bez CHEMEXILU wykazuje zwiększenie strat wilgoci o 75% podczas pierwszej doby – w krytycznym okresie 24 godzin od ułożenia).
Gęstość: 850 kg/m3
Barwa: biała, CHEMEXIL nie zmieni naturalnego wyglądu betonu.

© 2018. Tagra-Matrix Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań POLAND

Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności