MFC COBET 115, 120 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  DLA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Suche posypki z grupy materiałów MFC COBET są mieszanką wysokiej jakości kruszywa frakcjonowanego, najwyższej jakości cementu i domieszek. Odpowiednio dobrane uziarnienie kruszywa kwarcowego, korundowego i metalicznych dodatków nadaje warstwie wykończeniowej jej podstawowych cech, takich jak znaczne zwiększenie twardości i odporności na ścieranie na całej powierzchni.

OPIS PRODUKTU:

MFC COBET 115 – sucha posypka utwardzająca na bazie twardych kruszyw syntetycznych i naturalnych.
MFC COBET 120 – sucha posypka utwardzająca na bazie agregatów metali nieżelaznych i 
twardych kruszyw naturalnych.
W/w rodzaje posypek MFC COBET dostępne są w następujących wersjach kolorystycznych: 
szarym – naturalnym, jasno-szarym, czerwonym, grafitowym, fioletowym, zielonym.

1. DANE TECHNICZNE – porównanie parametrów wytrzymałościowych posypek utwardzających COBET 115 i COBET 120

Wytrzymałość na ściskanie

Ścieralność próbek betonu B30 na tarczy Boehmego (pomiar utraty wysokości próbki)

MFC COBET 115

MFC COBET 120

MFC COBET 115

MFC COBET 120

min. 75 Mpa min. 75 Mpa max. 0,8 mm max. 0,7 mm

 

2. ATESTY:

Atest Higieniczny – COBET 115: HK/B/1144/01/2014
Atest Higieniczny – COBET 120: HK/B/0915/01/2013
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6455/2004

3. ZUŻYCIE:

Zalecane zużycie produktów MFC COBET 115, 120 na 1 m2 powierzchni betonowej wynosi:

Obciążenie średnie

minimum 3,5 kg

Obciążenie duże

5 kg

 

4. OPAKOWANIA:

worki po 25 kg.

5. ZASTOSOWANIE:

Produkty z grupy MFC COBET są stosowane na wszystkie powierzchnie betonowe, które oprócz zwiększenia wytrzymałości mechanicznych powinny mieć estetyczny wygląd. Nakładane są na świeżo wylany beton.Suche posypki MFC COBET 115, 120 są stosowane jako wykończenie posadzki:
– w garażach (również wielopoziomowych) i na parkingach,
– w nawierzchniach drogowych,
– na betonowych pasach startowych lotnisk i na autostradach,
– w magazynach,
– w szkołach,
– w chłodniach,
– w hangarach,
– w zakładach przemysłowych, gdzie wymagana jest odporność mechaniczna posadzki 
równocześnie z estetycznym wyglądem,
– innych powierzchniach podlegających ciężkim warunkom pracy.

6. SPOSÓB NAKŁADANIA

Suche posypki z grupy MFC COBET nakłada się na świeżo rozłożony i zawibrowany beton lub na beton po wstępnym zatarciu zacieraczkami mechanicznymi z założonymi dyskami. Zaleca się stosowanie do tego celu specjalnych siewników. Możliwe jest także (ale nie jest zalecane) rozsypywanie posypki za pomocą łopat. Sam proces nakładania wykonuje się jedno- lub dwuetapowo, zależnie od przyjętej technologii. W przypadku nakładania na świeżo zawibrowany beton całą ilość posypki przewidzianą w projekcie nakłada się jednoetapowo, przy zastosowaniu siewnika. W przypadku nakładania posypki po wstępnym zatarciu nakładanie należy przeprowadzać dwuetapowo. Bezpośrednio po zatarciu należy nałożyć 2/3 przewidzianej ilości posypki, zatrzeć mechanicznie zacieraczkami z nałożonymi dyskami, a następnie nałożyć pozostałą ilość posypki i zatrzeć. W przypadku rozsypywania posypki łopatami zaleca się, przed zatarciem zacieraczkami, wyrównanie powierzchni łatą aluminiową o długości min. 2,5 m, w celu zniwelowania różnic wynikających z niedokładności nakładania. 
Sam proces zacierania należy przeprowadzić w kilku fazach. Po nałożeniu całej ilości posypki powierzchnię należy zatrzeć mechanicznie zacieraczkami z założonymi dyskami lub szerokimi łopatkami zastępującymi dyski. Wizualna ocena rozpoznania początku procesu zacierania polega na stwierdzeniu, kiedy odcisk buta na powierzchni betonu ma głębokość w granicach 5 – 7 mm. Następnie po czasie uzależnionym od temperatury otoczenia (latem 0,5 -1,0 h, w okresie jesienno-zimowym po kilku do kilkunastu godzinach) należy rozpocząć zacieranie mechaniczne zacieraczkami wyposażonymi w łopatki do zacierania końcowego lub łopatki uniwersalne, jednostronne. Zacieranie należy prowadzić do osiągnięcia żądanego połysku. Należy zwrócić uwagę, aby nie doprowadzić do tzw. „przypalenia” posadzki, czyli kontynuowania zacierania zbyt długo w jednym miejscu, gdyż wywołane w ten sposób przebarwienia obniżają znacząco walory estetyczne posadzki. 
Odnośnie samej technologii zacierania należy pamiętać, aby pierwsze zacieranie przeprowadzić w kierunku prostopadłym do kierunku rozkładanie betonu, a każde kolejne zacieranie prostopadle do kierunku wcześniejszego zacierania. Ten sposób zacierania umożliwi uzyskanie w końcowym efekcie posadzki optymalnie płaskiej i równej. 

7. CZAS SKŁADOWANIA:

1 rok w suchym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych workach.

8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

   TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.
ul. Hawelańska 1 , 61-625 Poznań    
tel. (0-61) 855-18-97, 855-18-98 , fax 826-91-91

Lista wybranych inwestycji zrealizowanych przez Tagra-Matrix BHZ Sp. z o.o.

Lp. Nazwa inwestycji Miejscowość Powierzchnia Rodzaj materiału
1. EATON

Bielsko-Biała

17 000 m2

COBET 120
2. XERIMA

Mielec

2 700 m2

COBET 120
3. SORPLEX

Pabianice

1 600 m2

COBET 120
4. GAMET

Toruń

3 000 m2

COBET 120
5. SAPA ALUMINIUM

Trzcianka

1 600 m2

COBET 120
6. Zakład Prod. Gal. Ogrod. AKORD

Gorzów Wlkp.

1 700 m2

COBET 120
7. REITER AUTOMOTIVE

Gdynia

6 000 m2

COBET 120
8. Hala Prod.obok MOKATE

Żory

6 000 m2

COBET 120
9. Zakład Utylizacji odpadów komunalnych

Prażuchy k. Kalisza

4 500 m2

COBET 120
10. Baza SCHENKER

Łódź

2 500 m2

COBET 120
11. ŻAKPOL

Suchy Las

1 600 m2

COBET 120

Uwaga : Powyższa lista nie obejmuje wszystkich dotychczasowych realizacji.

© 2018. Tagra-Matrix Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań POLAND

Administratorem danych osobowych jest TAGRA-MATRIX Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności